Wydział Lekarski

Informacja dla studentów VI i V roku kierunku lekarskiego o warunkach odbywania woluntariatu w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

W budynku CIEM studentów obowiązuje zmiana obuwia.

Po budynku nie ma możliwości chodzenia w tym samym obuwiu co na zewnątrz.

Szatnia dla studentów znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Materiały do pobrania

https://www.youtube.com/watch?v=QuUavS3WSAI

https://www.resus.org.uk/apps/lifesaver/

https://www.quickicutraining.com

https://www.youtube.com/watch?v=k5mDzBsH_z0

https://www.youtube.com/watch?v=fb29LCjX4-E

https://costr.ilcor.org/document/covid-19-infection-risk-to-rescuers-from-patients-in-cardiac-arrest

https://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf

https://www.prc.krakow.pl/wyt2015/6_EPLS.pdf

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych pacjentów COVID-19

Podania o przepisanie oceny prosimy składać za pośrednictwem Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć

 • III ROK ODDZIAŁ STOMATOLOGII
  • Wykłady
  • Ćwiczenia z resuscytacji
  • Ćwiczenia kliniczne
  • Książeczka zajęć

FAKULTET

 • Harmonogram zajęć – pobierz
 • Bieżące komunikaty – pobierz
Wielkość fontu
Kontrast