Kontakt

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM
ul. Kopernika 40
31-501 Kraków
Tel.: 12 433 27 63
E-mail: agnieszka.fraczek@uj.edu.pl