Zajęcia dowolne

Zajęcia dowolne

 

Zajęcia dowolne w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM odbywać się mogą wyłącznie na oddziałach klinicznych. W celu uzgodnienia odbycia zajęć prosimy zgłaszać się do nauczycieli zatrudnionych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM oraz Klinice Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM przed zajęciami. 

 

Po odbytych zajęciach prosimy o dostarczenie do sekretariatu Katedry podpisanego zaświadczenia, co stanowić będzie podstawę do wpisania zaliczenia do systemu USOS. Studenci VI roku proszeni są o dostarczenie kopii (najlepiej emailem) książeczki z podpisem.