Zajęcia dowolne

Zajęcia dowolne

 

Zajęcia dowolne w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM odbywać się mogą wyłącznie na oddziałach klinicznych. W celu uzgodnienia odbycia zajęć prosimy zgłaszać się do wymienionych poniżej osób przed zajęciami. 

http://www.anestezjologia.wl.cm.uj.edu.pl/o-katedrze/pracownicy

Po odbytych zajęciach prosimy o dostarczenie do sekretariatu Katedry podpisanego zaświadczenia, co stanowić będzie podstawę do wpisania zaliczenia do systemu USOS.