Aktualności


Stypendia Naukowe im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów   Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami naukowymi im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów na prowadzenie badań w dziedzinie anastezjologii lub farmakologii w wiodących ośrodkach naukowych, przede wszystkim w USA. Zgodnie z wolą Testatorów o stypendium mogą się ubiegać lekarze, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie przekroczyli dwudziestego ósmego roku życia i są pracownikami naukowymi polskich uczelni medycznych lub medycznych instytutów naukowych. […]

Ból i cierpienie 2024 r.

List Nr 9 Prezesa PTAiIT z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy mądrości do podejmowania właściwych decyzji, odwagi w działaniu i siły do pokonywania trudności z uśmiechem oraz czerpania radości z drobnych, ale istotnych momentów życia. Kierownik i Pracownicy Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM

100-lecie urodzin Prof. dr hab. Marka Hieronima Sycha (1923-1997)

Zebranie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z okazji 100-lecia urodzin Prof. dr hab. Marka Hieronima Sycha (1923-1997), w dniu 13 grudnia br.  godz. 17.00 w Domu Lekarza przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie. zaproszenie 13.12.2023