Pracownicy

ul. Kopernika 40

Kierownik

Prof. dr hab. med. Rafał Drwiła

Mgr Agnieszka Frączek-Gębczyk – administracja

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nowa Siedziba SU Kraków – Prokocim

Ul. Jakubowskiego 2

Lek. Piotr Bielański

Lek. Renata Bugielska

Lek. Izabella Grabowska

Lek. Anna Kwinta

Lek. Paweł Maciejewski

Lek. Jan Szpor

Dr med. Małgorzata Zając

Klinika Ginekologii i Położnictwa

ul. Kopernika 23

Dr med. Paweł Krawczyk

Lek. Agnieszka Jastrzębska

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

ul. Prądnicka 80

Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Dr med. Teresa Wysocka

Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii

ul. Wielicka 265

Dr med. Ilona Batko

Lek. Anna Kominek

Torakochirurgia

ul. Prądnicka 80

Dr med. Mirosław Ziętkiewicz

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

ul. Montelupich 4

Dr med. Henryk Podziorny

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. G. Narutowicza

ul. Prądnicka 35

Dr med. Jarosław Garlicki

Lek. Tomasz Gazda

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

ul. Kopernika 19

Kierownik

Dr med. Arkadiusz Trzos

Mgr Justyna Wijata – administracja

Dr n. med. Ryszard Anielski

Dr n. o zdr. Monika Bednarek-Chałuda

Mgr Katarzyna Długosz

Dr med. Katarzyna Kącka

Lek. Tomasz Łysek

Dr n. o zdr. Karol Łyziński

Dr n. med. Paweł Orlicki

Dr n. społ. Barbara Seweryn

Mgr Marek Siuta

Lek. Samuel Sternal

Mgr Paulina Wójcik

Zakład Badania i Leczenia Bólu

ul. Śniadeckich 10

Kierownik

Dr hab. med. Anna Przeklasa-Muszyńska

Prof. dr hab. med. Jan Dobrogowski

Dr med. Magdalena Kocot-Kępska