Struktura organizacyjna

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM

Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJ CM