Koordynatorzy

Imię i nazwisko

Rok Studiów Przedmiot

email

Dr Tomasz Drygalski

 

– IV rok Wydział Lekarski UJ CM

Anestezjologia i Intensywna Terapia

– V rok Wydział Lekarski UJ CM

Anestezjologia i Intensywna Terapia

 

dtomec@gmail.com

dr med. Jarosław Garlicki

– I rok kierunek lekarski

Pierwsza pomoc

– I rok kierunek lekarsko-dentystyczny

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa

agnieszka.fraczek@uj.edu.pl

Dr hab. Anna

Przeklasa-Muszyńska

Zakład Badanie i Leczenia i Badania Bólu

ul. Śniadeckich 10

 

– III rok Oddział Stomatologii UJ CM /kierunek: lekarsko-dentystyczny/ studia stacjonarne i niestacjonarne

a.przeklasa-muszynska@uj.edu.pl

 

 

– Studia stacjonarne Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

agnieszka.fraczek@uj.edu.pl

 

 

 

– IV rok Analityka Medyczna Wydział Farmaceutyczny UJ CM

agnieszka.fraczek@uj.edu.pl

Dr med. Paweł Krawczyk

Ul. Kopernika 23

 

– Położnictwo Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

– Fakultet ALS – V i VI rok Wydział Lekarski UJ CM

 

p.krawczyk@uj.edu.pl