Koło Naukowe

Przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii od wielu lat działa Studenckie Koło Naukowe zrzeszające akutalnie ok. 50 studentów od II do VI roku kierunku lekarskiego. Jego celem jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Koło ma także na celu pogłębianie wiedzy teoretycznej i przygotowywanie prac naukowych.

Do najważniejszych aktualnych przedsięwzięć Koła należą:
– comiesieczne spotkania teoretyczne, podczas których omawiane są wąskie zagadnienia jak na przykład zakażenia okołointubacyjne czy opieka nad pacjentem toksykologicznych w OIOM, a także rozwiązywane są przypadki kliniczne,
– warsztaty praktyczne USG,
– warsztaty z intubacji i innych metod udrażniania dróg oddechowych,
– ćwiczenia z ALS w sali symulacyjnej,
– czynny i bierny udział w licznych konferencjach i zjazdach,
– udział w Krakowskich Grach Symulacyjnych,
– opracowywanie prac naukowych dotyczących m. in. zastosowania USG w sytuacjach nagłych czy hipotermii.
Opiekunami Koła są: 

Bydgoszcz
Białystok
Gdańsk
Katowice/Zabrze
Lublin
Łódź
Poznań
Warszawa