Stypendia Naukowe im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami naukowymi im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów na prowadzenie badań w dziedzinie anastezjologii lub farmakologii w wiodących ośrodkach naukowych, przede wszystkim w USA.

Zgodnie z wolą Testatorów o stypendium mogą się ubiegać lekarze, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie przekroczyli dwudziestego ósmego roku życia i są pracownikami naukowymi polskich uczelni medycznych lub medycznych instytutów naukowych. Stypendium będzie przyznawane przemiennie lekarzom pracującym naukowo i specjalizującym się w anestezjologii i intensywnej terapii lub farmakologii klinicznej.

O stypendium naukowe im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów mogą się ubiegać wyłącznie lekarze do 28 roku życia, będący obywatelami polskimi, pracownikami naukowymi polskiej uczelni medycznej lub medycznego instytutu naukowego. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy i ma na celu sfinansowanie pobytu badawczego w zagranicznym ośrodku naukowym zgodnie z projektem naukowym zaakceptowanym przez Komisję Stypendialną. Wysokość stypendium ustala każdorazowo po jego przyznaniu Komisja stypendialna, zależnie od kraju wyjazdu.
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2024
Dziedzina: farmakologia kliniczna

Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić ramowy projekt badawczy w dziedzinie farmakologii klinicznej, a także wskazać ośrodek zagraniczny wraz z potwierdzeniem zgody na przyjęcie kandydata na okres 12 miesięcy stypendialnych.

https://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-im-hermanow

REGULAMIN stypendium naukowego – https://pau.krakow.pl/stypendia_Hermanow/Regulamin_Stypendiow_im_Hermanow.pdf

WNIOSEK o stypendium naukowe – https://pau.krakow.pl/stypendia_Hermanow/Wniosek_o_Stypendium_im_Hermanow.docx

Pytania dotyczące stypendiów im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów prosimy kierować na adres: stypendia.hermanow@pau.krakow.pl


Powrót