Prezes PTAiIT prof. Janusz Andres został członkiem Rady Towarzystw Naukowych PAN


Powrót